Multilingual World

Vi lever i en flerspråkig värld, med en unik mångfald, där språket är ett verktyg vi använder för att kommunicera och förstå människor från andra kulturer, men även för att upptäcka världen.

Tjänster

Marknadsundersökning

Marknadsundersökning ingår i serviceutbudet, framförallt inom utbildnings- och IT-sektorn.

Översättning och korrekturläsning

Jag ​erbjuder kvalificerad översättning i olika område​n från engelska, finska, svenska till ryska och från ryska, finska, sven​ska till engelska.  ​Brådskande översättningar, inklusive under veckoslut och helger, kan ordnas.

Online lektioner i ryska och engelska

Det är ett effektivt sätt att förbättra språkliga kompetenser eller få hjälp med språkinlärningen, oberoende var du är bosatt eller lokaliserad.

Kulturellt stöd

Planerar ni att besöka Ryssland eller Portugal eller expandera företaget till Ryssland? Skaffa er kulturellt stöd innan för att lära er alla särdrag inom den ryska och portugisiska kulturen.

Kontakta mig

Tveka inte att kontakta mig om du har frågor eller är intresserad av mina tjänser.

info@multilingualworld.fi