Elena Kazakova

Grundare av Multilingual World


Jag är doktorand vid Åbo Universitet med flerspråkig utbildning som min specialitet (språklig kompetensutveckling och metalingvistisk medvetenhet). Jag har en magisterexamen i lingvistik och pedagogik, samt erfarenhet av språkundervisning, särskilt i ryska och engelska.

Dessutom deltar jag aktivt i internationella konferenser för att få tillgång till de senaste lingvistiska och språkdidaktiska metoderna. Jag har även varit engagerad i marknadsföringen samt marknadsundersökningen av ett pedagogiskt datorspel och en online kurs.